Үйлчилгээний нөхцөл

www.chimege.com эсвэл www.chimege.mn цахим хуудас (цаашид сайт гэх)-ыг ашигласан эсвэл үзсэн тохиолдолд энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэх болно.

Сайтын тухай

www.chimege.com сайт нь Чимэгэ системс компанийн албан ёсны веб хаяг болно.

Сайтын эзэмшигч

Сайтыг Чимэгэ системс ХХК (цаашид сайтыг эзэмшигч гэх)-ын өмч бөгөөд сайтын хөгжүүлэлт, сайжруулалт, техникийн засвар үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэдэг болно.

Чимэгэ системс ХХК

Сити тауэр 4-р давхар 401
Сүхбаатарын талбай 8/1
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо
Улаанбаатар хот