Come join us on
our journey to the future.

positions

team

type

Fullstack Engineer

Tech

Full-time

Гүйцэтгэх үүрэг

 • Дотоод болон гадаад хэрэглээний веб программ хангамжуудыг зохиох.
 • Өөрсдийн технологийг бусад төхөөрөмж эсвэл системүүдэд холбох, баримтжуулалт заавар бичих.
 • Өргөтгөх боломжтой, алдаанд тэсвэртэй, API болон backend services-үүдийг зохиож, загварчлах.
 • Тархмал (distributed) системүүдтэй ажиллах, өргөтгөх.

Ур чадвар

 • JavaScript, Python, PostgreSQL мэдлэгтэй байх. Go мэддэгтэй бол давуу тал болно.
 • Веб програмчлалын сайн ойлголттой.
 • TDD, DDD туршлагатай бол давуу тал болно.
 • Программ хангамжийн инженерчлэлийн зарчим, сахилга бат, арга зүйн мэдлэгтэй байх.
AI Engineer

AI

Full-time

Гүйцэтгэх үүрэг

 • Автомат ML pipeline үүсгэх.
 • Зохих DL алгоритмуудыг судалж, хэрэгжүүлэх.
 • Их өгөгдөлтэй ажиллах, модель сургах.
 • Машин сургалтын тест туршилтуудыг ажиллуулах.

Ур чадвар

 • Python хэл дээр найдвартай, чанартай код бичих чадвартай.
 • Машин сургалтын frameworks (PyTorch, Keras гэх мэт) болон scikit-learn зэрэг сангуудыг мэддэг байх
 • Их өгөгдөлтэй ажиллах, модель сургах.
 • Git мэддэг, ашигладаг байх.
 • Компьютерын ухаан, математик эсвэл түүнтэй дүйцэх салбарын бакалаврын зэрэгтэй бол давуу тал болно.
App Developer

Dev

Full-time

Гүйцэтгэх үүрэг

 • Манай суурь технологид суурилсан программуудыг iOS ба Android платформуудад зориулж зохиох
 • Мобайл программуудаа засварлан арчилж, алдаа согогийг засах
 • Хөгжүүллийн үр бүтээмжийг дээшлүүлэх шинэ технологиудыг нэвтрүүлэх
 • Шинэ санаа, санаачлагуудыг мобайл орчинд хэрэгжүүлэх

Ур чадвар

 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, багаар ажиллах чадвартай
 • Программ хангамж, мэдээллийн технологи эсвэл түүнтэй дүйцэх мэргэжлээр төгссөн
 • Android/iOS системүүдийн хөгжүүлэх зарчим, паттерн, best practices-г мэддэг .
 • TDD, ATDD, BDD мэдлэг туршлагатай бол давуу тал
 • Flutter мэддэг бол давуу тал
Software Engineer

Tech

Full-time

Гүйцэтгэх үүрэг

 • Код бичих, хянах, сайжруулах.
 • Системийн архитектурын шийдэл гаргах.
 • Хөгжүүлэлтийн багт дэмжлэг үзүүлж, чиглүүлж ажиллах.
 • Салбарын чиг хандлага, технологийн хөгжлийг судалж, хэрэгжүүлэх.

Ур чадвар

 • Мэдээллийн технологи, Программ хангамжийн эсвэл түүнтэй дүйцэх чиглэлээр их сургууль төгссөн.
 • Программ хөгжүүлэлтийн чиглэлээр 5-с багагүй жил ажилласан туршлагатай.
 • Инженерчлэлийн зарчим, сахилга бат, арга зүйн мэдлэгтэй.
 • Код рефакторинг хийж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.
 • Микросервис, Domain-Driven Design, Event Oriented хөгжүүлэлт дээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
 • Confluent Kafka, Go, Flutter, VueJS, Python, PostgreSQL-ийн талаар мэдлэгтэй бол давуу тал болно.
 • Бизнес процесс болон системийн шаардлага боловсруулах туршлагатай бол давуу тал болно.

Our benefits.

AI & Tech

Хиймэл оюун ба технологийн талбарт мэдлэг туршлагаа ахиулах

Experts

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн томоохон экспертүүдийн чиглүүлэг

NLP

NLP ба Deep learning чиглэлийн даалгавруудаар өөрийгөө сорих, ахиулах

Хамт олон

Чадварлаг хамт олон, ажиллах таатай орчин

Цалин

Өрсөлдөхүйц цалин

AI & Tech

Хиймэл оюун ба технологийн талбарт мэдлэг туршлагаа ахиулах